Koi kapři

Letos v únoru do revíru byl nasazen i nějaký ten koi kapr pro zatraktivnění rybí obsádky.